Instalace

Instalace - spojování prvků nibco

 
PVC-U a PVC-C trubky a tvarovky jsou spojovány pomocí lepidla, což je samotný materiál v organických rozpouštědlech. Chemický svar je proces. kdy se po penetraci pomocí tečného napětí vzájemně propojí stěna tvarovky a trubky a vytvoří jednolitý materiál.

 

Způsob montáže instalací PVC-U a PVC-C v systému NIBCO1 . spoj "na sucho"

    Nejprve provedeme tzv. spoj "na sucho", kterým zkontrolujeme rozměry lepených částí. Trubka musí vejít do vzdálenosti 2/3 hloubky tvarovky. 
spoj na such
 

2 . dělení trubky

    Dělení trubky provedeme speciálními nůžkami, v případě větších průměrů kolečkovými řezáky. Může se použít i pilka na železo, ale je nutné dát pozor na na dodržení kolmého řezu.
 

dělení

3 . odhranění

    Konec odděleneé trubky se musí odhranit(zkosit). Lepidlo se tak dostane do tvarovky rovnoměrně. Pomocí suchého hadru spojované elementy očistíme.

ohranění4 . aplikace primeru a lepidla

    Před samotným lepením potřeme spojované části primerem (materiál jeho působením na povrchu změkne). Potom se na očištěný povrch nanese lepidlo. 
Při jednostupňové technologii, tedy při použití lepidla ONE STEP(platí pouze pro CPVC), nemusíme aplikovat čistič (primer).

primerlepeni5 . proces lepení

    Proces lepení by neměl přesáhnout dobu 1 minuty. Po vtlačení trubky do patky tvarovky ji pootočíme o 90°C, abychom rovnoměrně rozvrstvili lepidlo.

pootoč

 6 . dokončení lepení

    Spojované elementy držíme při sobě15-30 vteřin, aby se trubka neposunula zpět. Při dokonalém spoji vidíme nad tvarovkou prstenec lepidla. Případné přebytky lepidla otřeme hadrem.
 
podrž 


používaný primer a lepidlo

    Pro spojování trubek a tvarovek používáme pouze lepidlo k tomuto účelu dodávané firmou NIBCO.
lepidla